Arkku.net - Ilmaisia palveluita jo vuodesta 2003!

Kaikki internetin peruspalvelut ilmaiseksi - aina.

Kotisivutila
Saat käyttöösi mm. 50Mt levytilaa, rajattomasti liikennöintiä ja tuen PHP:lle ja MySQL:lle. Palveluun sisältyy lisäksi monipuolinen hallintapaneeli.
Arkku Mini
Arkku Mini sisältää 500Mt sivutilaa ja oman verkkotunnuksen.
Arkku Business
Arkku Business sisältää 10 000Mt eli 10Gt sivutilaa ja oman verkkotunnuksen.
Käyttöehdot

1. Yleistä

1.1 Tämän sopimuksen osapuolina ovat Arkku.net (jäljempänä "Arkku") sekä Arkun palveluita käyttävä yksityishenkilö tai yhteisö (jäljempänä "asiakas"). Palvelulla tarkoitetaan palveluntarjoajan asiakkaalle tarjoamia webhosting-, bouncer-, shell- tai muita internet-palveluita.

1.2 Arkku.net tarjoaa ilmaisia palveluita vain yksityishenkilöille tai yhteisöille, jotka eivät tavoittele toiminnallaan voittoa.

2. Arkun velvoitteet ja vastuut

2.1 Arkulla on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnusta, palveluiden tunnuksia sekä verkko-osoitetta. Sama koskee myös sähköpostiosoitteita/-osoitetta, salasanoja sekä internetin osoitetietoja, jos ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia ja/tai päällekäisyyksiä palveluntarjoajan omissa tietojärjestelmissä.

2.2 Arkku ottaa kaikista järjestelmistä ja asiakkaiden tiedoista säännöllisesti varmuuskopiot. Viime kädessä varmuuskopioiden ottaminen on kuitenkin asiakkaan vastuulla. Arkku.net ei ota vastuuta mahdollisista tietojen häviämisistä sekä tämän johdosta aiheutuneesta tulojen menetyksestä ja/tai taloudellisesta tappiosta.

2.3 Arkulla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Merkittävästi asiakkaiden velvoitteita tai vastuita lisäävistä muutoksista kuitenkin ilmoitetaan erikseen.

2.4 Arkulla on oikeus Suomen lain mukaisiin seuranta/valvonta -toimenpiteisiin mikäli on syytä epäillä asiakkaan häiriköivän tai hänen syyllistyneen laittomiin tai säännönvastaisiin toimenpiteisiin.

2.5 Arkulla on oikeus tarvittaviin toimenpiteisiin

  • asiakkaan toimeksiannosta, (lisätty 12.8.2016)
  • palvelun toimittamiseksi ja ylläpitämiseksi, (muutettu 12.8.2016)
  • käyttämättömien palveluiden tai resurssien selvittämiseksi, vapauttamiseksi tai poistamiseksi, (lisätty 12.8.2016)
  • tietoturvan ylläpitämiseksi,
  • hyvän tavan vastaisen tai muuten haitallisen toiminnan estämiseksi,
  • käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä
  • lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Toimenpiteet sisältävät, mutta eivät rajoitu sähköpostiviestien automaattiseen käsittelyyn sekä asiakkaan palvelussa olevan materiaalin tarkistamiseen tai poistamiseen. Toimenpiteet suoritetaan ensisijaisesti automaattisten järjestelmien toimesta. Toimenpiteet pyritään suorittamaan mahdollisimman vähäistä haittaa aiheuttaen. Arkku pyrkii ilmoittamaan tehdyistä toimenpiteistä asiakkaalle mikäli toimenpiteet eivät kohdistu automaattisten järjestelmien lähettämiin sähköisiin viesteihin tai muuten ole luonteeltaan vähäisiä. Arkku ei ole korvausvelvollinen toimenpiteiden käytöstä johtuvista haitoista tai vahingoista.

3. Asiakkaan velvoitteet ja vastuut

3.1 Asiakas on velvollinen noudattamaan Suomen lakia ja tätä käyttöehtosopimusta. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon tai väärinkäytön Arkulle sekä mahdollisille kolmansille osapuolille.

3.2 Palvelu on henkilökohtainen ja asiakas ei saa luovuttaa salasanoja tai palvelua kolmansille osapuolille ilman Arkun kirjallista suostumusta.

3.3 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojensa muutoksesta Arkulle.

3.4 Asiakas ei saa yrittää saada haltuunsa tai käyttää ylimääräisiä käyttäjäoikeuksia ja/tai resursseja, joita ei ole määritelty palveluun kuuluviksi. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan ylläpidolle havaitsemistaan tietoturva-aukoista ja henkilöistä, jotka rikkovat käyttöehtoja.

3.5 Arkulla on käytössä automaattiset liikenteenrajoittimet, minkä lisäksi varaamme oikeuden rajoittaa ja/tai priorisoida liikennettä tarpeen vaatiessa. Lisäksi jos asiakas aiheuttaa normaalista poikkeavaa kuormaa palvelimelle, varaamme myös oikeuden sammuttaa kyseisen prosessin ja/tai rajoittaa resursseja.

3.6 Tietoliikennehäiriköinti, laittomien tietojen/tiedostojen hallussapito tai muu epäsovelias käyttäytyminen palvelun alaisuudessa on kielletty. IRC-kanavien tai -käyttäjien häiriköinti palvelun avulla on ehdottomasti kielletty. Tämänlaista käyttäytymistä havaittaessa Arkun henkilökunta tulee poistamaan välittömästi asianomaisen tunnuksen, sekä ilmoittamaan Viranomaisille tarpeen vaatiessa.

3.7 Arkku pidättää oikeuden poistaa pitkään käyttämättömänä olevat tunnukset.

3.8 Arkun ilmaisen kotisivutilan käyttäjä on velvoitettu käyttämään kotisivuillaan Arkun myöntämää osoitetta (yleensä muotoa tunnus.arkku.net). Vaihtoehtoisesti asiakas voi ostaa Arkulta domainin ja liittää sen kotisivutilaansa. Ulkoisten lyhytosoitepalveluiden (esim. .tk) käyttö ei siis ole sallittua.

4. Muita ehtoja

4.1 Arkulla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmansille osapuolille.

4.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmansille osapuolille.

4.3 Alle 15 -vuotiailla täytyy olla vanhempien suostumus Arkun palveluiden käyttämiseen.

4.4 Arkun BNC- ja muiden IRC-palveluiden käyttäjät on velvoitettu pysymään Arkku.netin kautta muodostetuilla yhteyksillä #Arkku.net - kanavalla "Quakenet" ja "Ircnet" - IRC-Verkossa. Säännön rikkojaa huomautetaan ja jos väärinkäyttö jatkuu, voidaan tunnus poistaa välittömästi.

4.5 Arkun palvelut on tarkoitettu vain niille käyttäjille, joilla ei ole jo entuudestaan vastaavia palveluita.

5. Henkilötietojen käsittely

Lisätty 24.05.2018.

5.1 Mikäli asiakas käsittelee palvelussaan henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, sovelletaan lisäksi Arkun tilausehtojen kohtaa 8 sekä liitettä 1. Asetusta ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa.

5.2. Arkun suorittamat käsittelytoimet on kuvattu tilausehtojen liitteessä 1. Näiden käyttöehtojen mukaisten palveluiden osalta Arkku käsittelee henkilötietoja lisäksi käyttöehtojen 2.5. kohdan mukaisesti.

Kirjaudu sisään