Arkku.net - Ilmaisia palveluita jo vuodesta 2003!

Kaikki internetin peruspalvelut ilmaiseksi - aina.

Kotisivutila
Saat käyttöösi mm. 50Mt levytilaa, rajattomasti liikennöintiä ja tuen PHP:lle ja MySQL:lle. Palveluun sisältyy lisäksi monipuolinen hallintapaneeli.
Arkku Mini
Arkku Mini sisältää 100Mt sivutilaa ja oman verkkotunnuksen. Paketti on suunnattu yksityisille henkilöille ja voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille.
Arkku Business
Arkku Business sisältää 1000Mt sivutilaa ja oman verkkotunnuksen. Paketti on suunnattu yrityskäyttöön.
Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Arkku.net (Y-tunnus: 1958286-4) (jäljempänä ”Arkku”), yhteyssähköposti: arkku@arkku.net

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Arkku käsittelee henkilötietoja palveluiden toimittamiseksi rekisteröidylle rekisteröidyn ja Arkun väliseen sopimukseen perustuen tai sen valmistelemiseksi. Arkun toimittamia palveluita ovat:

 • Arkku.net-sivusto ja muut Arkun ylläpitämät verkkosivustot
 • Verkkotunnuspalvelut ja verkkotunnusten välityspalvelut
 • Webhotellipalvelut
 • Muut internet-palvelut
 • Muut palvelut erillisestä toimeksiannosta

Palveluiden toimittaminen voi perustua esimerkiksi hakemukseen tai tilaukseen. Arkku tilastoi palveluiden käyttöä palveluiden laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi oikeutettuun etuun perustuen. Arkku käsittelee palveluihin liittyviä laskutustietoja osana kirjanpitoa kirjanpitolain velvoittamana.

Verkkotunnuspalveluissa Arkku siirtää asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot verkkotunnusrekisterin ylläpitäjälle tai verkkotunnusvälittäjälle verkkotunnuspalvelun toimittamiseksi. Tiedot saatetaan julkaista julkisessa WHOIS-palvelussa.

Arkku käsittelee rekisteröidyn oikeuksien käyttöä koskevia tietoja lakisääteisen velvoitteen perusteella. Tiedot rekisteröidyn oikeuksien käytöstä tallennetaan, jotta Arkku voi osoittaa noudattavansa yleistä tietosuoja-asetusta. Lisäksi Arkku käsittelee henkilötietoja tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi tietosuojalainsäädäntöön tai tietoyhteiskuntakaareen perustuvan lakisääteisen velvoitteen perusteella. Arkku käsittelee henkilötietoja noudattaakseen muita tietoyhteiskuntakaaren asettamia velvoitteita, kuten velvoitetta reagoida tekijänoikeusloukkauksiin tietojen tallennuspalveluissa.

Turvallisuuden ja erityisesti viestin lähettäjän tai viestin vastaanottajan viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi henkilötietoja saatetaan käsitellä automaattista päätöksentekoa hyödyntäen esimerkiksi haitallisen viestiliikenteen suodattamiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot

Arkku käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • Yksilöinti- ja yhteystiedot
 • Kansallinen henkilötunnus tai syntymäaika, kun luonnollinen henkilö tilaa fi-verkkotunnuspalvelun
 • Laskutustiedot
 • Tiedot palveluista
 • Tiedot palveluiden käytöstä
 • Sähköiset tunnistetiedot
 • Palveluun liittyvä viestintä
 • Sähköiset viestit ja välitystiedot

Arkku saa tietoja suoraan rekisteröidyiltä, rekisteröityjä havainnoimalla tai rekisteröityjen käyttämien päätelaitteiden toimittamana. Lisäksi Arkku käyttää tarvittaessa ulkoisia lähteitä, kuten esimerkiksi numerotiedustelupalvelua rekisteröidyn yhteystietojen selvittämiseksi. Palvelun hakemisen, tilaamisen tai käyttöönoton yhteydessä pakolliseksi merkityt tiedot ovat palvelun toimittamisen edellytys.

Henkilötietojen säilytysajat

Arkku säilyttää tietoja korkeintaan seuraavan ajan ellei lakisääteinen velvoite tai oikeudellinen vaade toisin edellytä:

 • Palveluun liittyvät yksilöinti- ja yhteystiedot: yksi vuosi palvelun päättymisestä tai tietojen saamisesta (kumpi myöhempi)
 • Palveluun liittyvä viestintä ja palvelun tiedot: kaksi vuotta palvelun päättymisestä tai tietojen saamisesta (kumpi myöhempi)
 • Kansallinen henkilötunnus tai syntymäaika: korkeintaan 1 kuukausi verkkotunnuksen rekisteröinnistä
 • Tietojenkäsittelyn turvallisuuden edellyttämät tiedot: 1 vuosi
 • Laskutustiedot ja muu kirjanpitoaineisto: kirjanpitolain edellyttämä aika
 • Tilastotiedot palveluiden käytöstä: korkeintaan 3 vuotta

Henkilötietojen vastaanottajat

Arkku käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja. Lisäksi Arkku siirtää tai luovuttaa henkilötietoja seuraaville Euroopan unionissa sijaitseville vastaanottajille:

 • Paybyway Oy (Bambora) (verkkomaksuliikenneoperaattori)
 • Viestintävirasto (fi-verkkotunnusrekisterin rekisterinpitäjä)
 • Muut viranomaiset lainsäädäntöön pohjautuen
 • OVH (konesalitoimittaja)
 • Maventa (verkkolaskuoperaattori)
 • Google (Analytics-palvelun osalta)
 • Muut käsittelyn tarkoitusten edellyttämät Arkun käyttämät henkilötietojen käsittelijät

Arkun käyttämiä Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet ja vastuut.

Arkku siirtää henkilötietoja Euroopan ulkopuolelle lähtökohtaisesti vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet. Näitä vastaanottajia ovat:

 • SRSPlus (muiden kuin fi-verkkotunnusten välittäjä), tiedot siirretään Yhdysvaltoihin, SRSPlus noudattaa Privacy Shield -sopimusta (tiedot)
 • Nexmo (SMS-palveluntarjoaja), tiedot siirretään Yhdysvaltoihin, Nexmo noudattaa HITRUST CSF version 9.1 mukaisia käytänteitä (tiedot)
 • Namecheap Inc. (SSL-sertifikaattien palveluntarjoaja), tiedot siirretään Yhdysvaltoihin, Namecheapin käsittelyn turvallisuuden takaavat komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoa oikeuksistasi saat tietosuoja.fi -sivustolta.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen arkku@arkku.net. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Arkku käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä tallentaa tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajaksi.


Evästeet

Tämä sivusto sekä muut Arkun palvelut käyttävät evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat sivuston käyttäjän päätelaitelaitteelle. Tämä sivusto käyttää evästeitä sivun teknisen toiminnallisuuden toteuttamiseen sekä sivuston liikenteen seuraamiseen Google Analytics -palvelua käyttäen.

Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista, mutta tällöin joidenkin sivustojen toiminnallisuus saattaa kärsiä. Arkun sivuston evästeiden estäminen estää sivustolle sisäänkirjautumisen.

Kirjaudu sisään