Arkku.net - Ilmaisia palveluita jo vuodesta 2003!

Kaikki internetin peruspalvelut ilmaiseksi - aina.

Kotisivutila
Saat käyttöösi mm. 50Mt levytilaa, rajattomasti liikennöintiä ja tuen PHP:lle ja MySQL:lle. Palveluun sisältyy lisäksi monipuolinen hallintapaneeli.
Arkku Mini
Arkku Mini sisältää 500Mt sivutilaa ja oman verkkotunnuksen.
Arkku Business
Arkku Business sisältää 10 000Mt eli 10Gt sivutilaa ja oman verkkotunnuksen.
Ohjeet
Näytä kaikki ohjeet
* Takaisin ohjelistaukseen
Kysy tästä ohjeesta
* Keskustelua tästä ohjeesta
Ohje: Virhesivut htaccesilla
Omien virhesivujen luonti on yleisesti käytetty .htaccessin käyttökohde. Htaccess-tiedosto voisi olla vaikkapa seuraavanlainen:
ErrorDocument 401 /virhe/kirjautuminenvaaditaan.html
ErrorDocument 403 /virhe/kielletty.html
ErrorDocument 404 /virhe/eiloydy.html
ErrorDocument 500 /virhe/palvelinvirhe.html

ErrorDocument kertoo, että kyse on virhesivusta, numero tarkoittaa, mikä virhe on kyseessä ja lopuksi sijainti, jolle kyseisen koodin palvelimelta saanut käyttäjä ohjataan. Sijainti voidaan osoittaa kolmella eri tavalla. Yleisin on polku palvelimella olevaan tiedostoon:
ErrorDocument 404 /home/tunnus/domains/domainisi/public_html/virhe/eiloydy.html
Toinen tapa on viitata suoralla URL:lla:
ErrorDocument 404 http://tunnus.arkku.net/eiloydy.html
Virheilmoitus voidaan kirjoittaa myös suoraan .htaccess-tiedostoon lainausmerkin jälkeen:
ErrorDocument 404 "<h1>HTTP-virhe 404</h1>
Lista palvelimen palauttamista vastauskoodeista
Onnistuneet pyynnöt:
200 OK
201 Created
202 Accepted
203 Non-Authorative Information
204 No Content
205 Reset Content
206 Partial Content

Pyyntöjen uudelleenohjaus:
300 Multiple Choices
301 Moved Permanently
302 Moved Temporarily
303 See Other
304 Not Modified
305 Use Proxy

Virheelliset pyynnöt:
400 Bad Request
401 Authorization Required
402 Payment Required (not used yet)
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
406 Not Acceptable (encoding)
407 Proxy Authentication Required
408 Request Timed Out
409 Conflicting Request
410 Gone
411 Content Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Long
414 Request URI Too Long
415 Unsupported Media Type

Palvelinvirheet:
500 Internal Server Error
Kirjaudu sisään